Geschäftsführung

©ASCR: Ludwig Schedl

Dr. Matthias Gressel

Geschäftsführer

Kontakt:
E.: matthias.gressel@ascr.at

©Siemens

Harald Loos

Geschäftsführer

Kontakt:
E.: harald.loos@siemens.com

Unser Team

©ASCR: David Sailer

Dr. Hanna Faist

Programmadministration und Kooperation

Kontakt:
E.: hanna.faist@ascr.at

©ASCR: David Sailer

DI Dr. Robert Hammerling

Forschung

Kontakt:
E.: robert.hammerling@immoh.at

©ASCR: David Sailer

Oliver Juli

Programmadministration und Kooperation

Kontakt:
E.: oliver.juli@ascr.at

©ASCR: Ludwig Schedl

Mag.a Gerhild Kircher

Finanzen / Prokuristin

Kontakt:
E.: gerhild.kircher@ascr.at

©ASCR: Ludwig Schedl

Ing.in Mag.a (FH) Nicole Kreuzer

Kommunikation

Kontakt:
E.: nicole.kreuzer@ascr.at

©ASCR: Ludwig Schedl

Tolga Okutansoy

Programmadministration und Kooperation

Kontakt:
E.: tolga.okutansoy@wienit.at

©ASCR: Ludwig Schedl

Mag.a Ines Clarissa Schuster

Programmadministration und Kooperation

Derzeit in Karenz

©ASCR: Ludwig Schedl

DI Roland Zoll

Smart Grid / Prokurist

Kontakt:
E.: roland.zoll@wienernetze.at